Konum


Kavuşan Höyük, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi’nin 10 km güneydoğusunda, Yenice Köyü, İnardı Mezraa sınırları içinde ve Şeyhan Çayı’nın Dicle Nehri ile birleştiği noktanın hemen doğusunda yer almaktadır. Doğal tahribatın yanı sıra üzerinde ve yakın çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle höyük daima beşeri tabribata maruz kalmıştır. Bu nedenle boyutları tam olarak belirlenemeyen höyük, doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 175 m; kuzey-güney doğrultusunda ise yaklaşık 75 m ölçülerindedir. Üzerinde yükseldiği çakıl ve alüvyon dolgu ile birlikte kuzeydeki yüksekliği 9 m olan höyüğün büyüklüğü yaklaşık 1.5 ha’dır. Yerleşmenin GPS değerleri 37 S 0651133 4187949 olup deniz seviyesinden yüksekliği 534 m’dir.